Class Rating SEP

Zoals op de homepagina uiteen gezet is, houdt aiRFurste zich bezig met diverse opleidingen en trainingen. Op deze pagina vindt u meer tekst en uitleg over Class Rating SEP.

U hebt een brevet maar in een andere discipline, bijvoorbeeld zweven of een helikopter en u wilt graag ook een Cessna besturen. Dat kan met een opleiding voor een Single Engine Piston. Het gaat om minimaal 5 uur vliegtraining voorafgaand door theorie van het betreffende toestel. De vliegtraining bestaat uit:

Bovenwerk
Steile bochten, langzaam vliegen met en zonder flaps, overtrek en gesimuleerde noodlandingen.

Landing
Landingen met en zonder flaps, crosswind landingen en landingen waarbij een motor storing wordt gesimuleerd.

Kennis van het POH
Naast algemene kennis die eventueel kan afwijken van de andere disciplines in de luchtvaart krijgt u uitgebreid informatie over het toestel waar u in gaat trainen. Er zal een toets volgen die bepalend is voor het praktijkexamen.

Kosten:

U betaalt instructie, vliegtuighuur en de landingen.

Twijfel niet, wacht niet, neem contact op met aiRFürste via de mail ruben@airfurste.nl of bel 0320820333.
Via de agenda kunt u rechtstreeks boeken onder Advanced Training. Graag het vliegveld vermelden vanwaar u wilt vertrekken en met welk type vliegtuig u vliegt.

You have a license but in a different discipline, glider or a helicopter and you would also like to fly a Cessna. That is possible with a training for a Single Engine Piston. It involves a minimum of 5 hours of flight training prior to the theory of the aircraft in question.

The flight training consists of: Upper Steep curves, slow flying with and without flaps, stall and simulated emergency landings.  Landings with and without flaps, crosswind landings and landings where an engine failure is simulated.

Knowledge of the POH in addition to general knowledge that may differ from the other disciplines in aviation, you will receive extensive information about the aircraft in which you will train. A progress test will follow that determines if you are ready for the practical exam.

Cost: You pay instruction, plane rental and the landings.

Do not hesitate, do not wait, contact aiRFürste via e-mail ruben@airfurste.nl or call 0320820333. You can book directly in the Agenda under Advanced Training. Please state the airport from which you want to depart and with which type of aircraft you are flying.