LAPL en PPL

Zoals op de homepagina uiteen gezet is, houdt aiRFürste zich bezig met diverse opleidingen en trainingen. Op deze pagina vindt u meer tekst en uitleg over LAPL en PPL.

Aircraft Pilots Licence) minimaal 30 uur vliegles.
 • Vanaf 16 jaar solo en praktijkexamen bij 17 jaar;
 • Theorie; Airlaw, communication, Human Performance and Limitations, Meteorology, Navigation, Aicraft General Knowledge en Principles of Flight;
 • Praktijk examen Radio Telefonie (RT) en Language Proficiency Endorsement (LPE);
 • Praktijk examen vliegen;
 • Medical klasse LAPL of medical klasse                                                                         

Beperking: vliegen alleen binnen Europa en met maximaal 4 personen aan boord.

PPL (Private Pilots Licence) minimaal 45 uur vliegles.

 • Vanaf 16 jaar solo en praktijkexamen bij 17 jaar;
 • Theorie; Airlaw, communication, Humman Performance and Limitations, Meteorology, Navigation, Aicraft General Knowledge en Principles of Flight;
 • Praktijk examen Radio Telefonie (RT) en Language Proficiency Endorsement (LPE);
 • Praktijk examen vliegen;
 • Medical klasse 1 of klasse 2

LAPL (Light Aircraft Pilots License) a minimum of 30 hours of flying lessons.                                                                                                                                                 

 • First solo at 16 years of age and the practical exam at 17 years;
 • Theory; Airlaw, communication, Humman Performance and Limitations, Meteorology, Navigation, Aicraft General Knowledge and Principles of Flight;
 • Practical exam Radio Telephony (RT) and Language Proficiency Endorsement (LPE);
 • Practical flying exam;
 • Medical class LAPL or class 2                                                                                                                                                                                                                            

Restriction: only flights within Europe and with a maximum of 4 people on board.

PPL (Private Pilots License) at least 45 hours of flying lessons. 

 • First solo at 16 years of age and the practical exam at 17 years;
 • Theory; Airlaw, communication, Humman Performance and Limitations, Meteorology, Navigation, Aicraft General Knowledge and Principles of Flight;
 • Practical exam Radio Telephony (RT) and Language Proficiency Endorsement (LPE);
 • Practical flying exam;
 • Medical class 1 or class 2