NIGHT VFR

Zoals op de homepagina uiteen gezet is, houdt aiRFürste zich bezig met diverse opleidingen en trainingen. Op deze pagina vindt u meer tekst en uitleg over NIGHT VFR.

Waarom het vliegen beperken tot alleen overdag? Nadat de zon onder is gegaan verschijnen er steeds meer lichten op de grond, snelwegen lijken wel verlichte slangen in het landschap. 

Sinds januari 2020 mag ook in Nederland gevlogen worden na UDP (Universal Daylight Period) vanaf diverse luchthavens. Mocht je iets te laat zijn, geen nood, je kan gewoon door vliegen en in het donker landen. Er zijn wel strenge eisen aan het vliegen in het donker gesteld, dat is logisch. 

Wat houdt een NIGHT VFR cursus in? In totaal moet er 5 uur gevlogen worden met een instructeur. In die 5 uur gaat de cursist een aantal start en landingen solo doen en de overige uren worden voor navigatievluchten gebruikt.

Kosten:
De kosten voor deze cursus zijn zoals een reguliere vliegles: vliegtuighuur, instructeur en de landingen.

Duur van de cursus:
De duur van de cursus is sterk afhankelijk van het weer. De omstandigheden moeten goed zijn volgens de 
wettelijke normen en de eigen normen.


Aanmelden kan via het aanmeldformulier of via e-mail: ruben@airfurste.nl

Why limit flying to daytime only? After the sun has set, more and more lights appear on the ground, motorways look like illuminated snakes in the landscape.

Since January 2020, flying in the Netherlands is also permitted after UDP (Universal Daylight Period) from various airports. If you are a little late returning, don’t worry, you can just fly on and land in the dark. There are strict requirements for flying in the dark, that makes sense.

What does a NIGHT VFR course entail? A total of 5 hours must be flown with an instructor. In those 5 hours the student will do a number of take offs and landings solo and the remaining hours will be used for navigation flights.

Cost: The costs for this course are the same as a regular flying lesson: plane rental, instructor and the landings.

Duration of the course: The duration of the course is highly dependent on the weather, the circumstances must be good according to legal standards and your own standards.